×
Home Fotogalerij Hand- voet- en oorafdrukken Urnen en herinnerings-beelden Engelenkindjes en overleden kinderen Memory Butterfly Gezichtsafdrukken en dodenmaskers Persoonlijke beelden en vormgeving Procedure en werkwijze Veel gestelde vragen Gastenboek Contact - Links

Stiltebeeld

AVG

Bronzen peutervoetje
Menu

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Privacy & Cookiebeleid


Identiteit en Vertrouwelijkheid
Stiltebeeld is opgericht door M.J.M. Derks en gevestigd te Niftrik.
Ingeschreven bij de KvK onder nummer: 52297829
btw-identificatienummer: NL001897714B19
Stiltebeeld respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Door onze website te bezoeken gaat u akkoord met dit Privacy & Cookiebeleid en de algemene voorwaarden. Ook wanneer u offline uw gegevens met ons deelt gaat u akkoord met dit beleid. De gegevens worden uitsluitend gebruikt met uw toestemming. Stiltebeeld zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of zonder overleg verstrekken.

Doeleinden en Beveiliging
Wanneer u zich aanmeldt voor onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken ten aan zien van facturatie, opdrachtbevestiging/overeenkomst, offerte, aanvraag, telefonisch-, app- of emailcontact. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst optimaal uit te kunnen voeren. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. De gegevens worden bewaard en opgeslagen op een externe digitale schijf met wachtwoordbeveiliging op een afgesloten plaats en daarom niet toegankelijk voor derden, gegarandeerd onbereikbaar via internet of ‘de cloud’ of eventueel via de server van de website van Stiltebeeld of die van een derde partij. Op onze website worden de gegevens die u met ons deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar ons verstuurd. Deze gegevens worden bewaard conform de huidige wettelijke eisen van 7 jaar t.b.v. onze boekhouding.

Samenwerking met derde partijen
Soms is het nodig om samen te werken met een andere organisatie om u de diensten te leveren die u van ons verwacht. Stiltebeeld verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We maken dan gebruik van systemen of diensten van leveranciers. Met die partners maken we goede afspraken zodat uw gegevens veilig zijn. Dit is met name de partner die de boekhouding, facturen, de aangifte belastingdienst verwerkt en inzage vraagt conform de wettelijke eisen. Ook zij hanteren een eigen AVG policy die aan de wettelijke eisen voldoet

Gebruik van Cookies
Stiltebeeld maakt geen gebruik van cookies. De website is voorzien van links t.b.v. een klantvriendelijke navigatie binnen de site en relevante contacten op het vakgebied.

Klikgedrag
Op Stiltebeeld.nl worden anonieme bezoekgegevens bijgehouden, zoals o.a. de meest opgevraagde pagina’s, drukste bezoekers tijdstippen aan de website e.d. Het doel hiervan is om de structuur van de website te optimaliseren en de dienstverlening verder te ontwikkelen.

Informatie
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens
- IP-adres
- Bankrekeningnummer

Wij verzamelen geen persoonlijke informatie als u onze website bezoekt, tenzij u deze vrijwillig zelf met ons hebt gedeeld door:
-het schrijven van een commentaar/ ervaring/review in ons gastenboek waarbij de keus aan u is om dit onder uw eigen naam, anoniem of onder een pseudoniem te doen.
-het invullen van contactgegevens via formulier, mail of app om informatie te ontvangen en de diensten passend aan u uit te kunnen voeren.
-het verschaffen van gegevens voor een offerte of kostenopgave.
-Het onderhouden van langdurigere contacten via Whatsapp, ondersteunt door fotomateriaal en aanvullende uitleg betreffende de voortgang van het productieproces van het beeld/ de opdracht.
Indien u niet wilt dat er foto’s gemaakt en verstuurd worden betreffende het productieproces dan kunt u dit vooraf aangeven.
Stiltebeeld vraagt altijd schriftelijk toestemming om (foto)materiaal (achteraf) als voorbeeld of voor reclamedoeleinden in te mogen zetten. Dit kan te allen tijde ook weer ingetrokken worden.
Uw gegevens worden uitsluitend voor administratieve en beroepsmatige doeleinden binnen het bedrijf gebruikt.

Inzage en Correctie
Een klant heeft altijd recht op inzage in zijn gegevens. Daarbij kunt u verzoeken om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Verwijdering kan en mag alleen als de gegevens niet meer relevant zijn. Stiltebeeld dient deze te bewaren conform de wettelijke eisen. Voor o.a. de belastingdienst is dit een minimumperiode van zeven jaar. Verzoeken tot verwijdering of correctie kunt u doen door het sturen van een email aan Stiltebeeld: Stiltebeeld@gmail.com

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stiltebeeld en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: Stiltebeeld@gmail.com
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

INTREKKING
M.b.t. toestemming op het gebruik van uw emailadres en naam heeft u te allen tijde het recht op intrekking van de verleende toestemming. U kunt uw toestemming intrekken door een mail aan Stiltebeeld te sturen. Mocht u in het verleden onder uw persoonsnaam een review in het gastenboek hebben geschreven dan kunt dit te allen tijde verzoeken anoniem te laten maken, in een pseudoniem of een valse naam te veranderen of het gehele bericht te laten verwijderen door een email te sturen.

Klachten
Graag verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden. Natuurlijk wenst Stiltebeeld er samen met haar opdrachtgever uit te komen. Dit is ons belangrijkste uitgangspunt. Stiltebeeld wil u er tevens op wijzen dat u vrij bent zich te vervoegen om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, mochten er twijfels of vragen zijn rondom de AVG wetgeving in de door Stiltebeeld toegepaste privacy policy. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen en Feedback
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Stiltebeeld controleert regelmatig of we aan het privacy beleid voldoen. Het is raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen in hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stiltebeeld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of als u vragen heeft over dit privacy beleid dan kunt u contact opnemen met Stiltebeeld: Stiltebeeld@gmail.com